settlement settlement agreement

oferta de convenio, acuerdo, transacción, conciliación
acuerdo de conciliación, convenio regulador

« Back to Glossary Index
Scroll to Top